novasolar logo
Novasolar

 

A napelemekről általában

Szeretné cége vagy otthona villanyszámláját csökkenteni? Napelemes rendszereinkkel megteheti. Rendszereink segítségével a Napból érkező fényt alakíthatja át villamos energiává. A rendszer egyik legfontosabb része maga a napelem. Ma a legelterjedtebben a kristályos napelemeket használjuk ezeknek és két nagy csoportját a monokristályos napelemet és polykristályos napelemet. A monokristályos napelemek hatásfoka a legjobb 14-18%, a polykristályos napelemeké valamelyest kevesebb 12-15%, de ezeknek ára lényegesen alacsonyabb. Részletes termék leírásokat alább olvashat

Miután a napelemünk megtermeli az egyenáramot olyan váltóárammá kell alakítanunk, amit a háztartásban használunk, illetve amit be tudunk táplálni az elektromos hálózatba. Ennek az eszköznek a neve az inverter. Abban az esetben ha nem kívánunk a hálózatra táplálni úgy szigetrendszerről beszélünk, míg ha a tárolásra nem kívánunk több pénzt költeni úgy hálózatra táplálós rendszerről van szó.  A visszatáplált energia mennyiségét digitális órával méri a szolgáltató és az általunk termelt villamos energiát  vissza vásárolja. Amennyiben napelemes rendszerünk teljesítménye nem haladja meg az 45kW-ot, úgy az áramszolgáltató ugyanazon az áron veszi tőlünk vissza az elektromos áramot, mint amennyiért ő adja nekünk, ha nem lépjük túl saját fogyasztásunkat nekünk csak a különbözetet kell megfizetnünk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy napközben, amikor jellemzően nem vagyunk otthon, a napelemes  rendszer  a hálózatra dolgozik. Este pedig mikor otthon vagyunk és energiát használunk, de már nem süt a nap, akkor az  addig a  közüzemi hálózatban „tárolt” napközben termelt áramot  használjuk. Elszámoláskor mi csak azt a különbözetet fizetjük, amennyivel többet fogyasztottunk az általunk termelt energiamennyiségnél.

napelemes rendszer

Mennyi napelemet kell vennem és mennyibe kerül ez nekem?

Mivel napelemek segítségével szeretnénk mentesülni a villanyszámlától, azaz annyi villamos energiát szeretnék megtermelni napelemeim segítségével, amennyit elfogyasztok A részletes számításoktól eltekintve a gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva elmondható, hogy  egy 1 KW-os rendszernél 1200 kWh megtermelt energiamennyiséggel kalkulálhatunk éves szinten.

 

Vegye igénybe a Merkapt Zrt. napelem telepítési szolgáltatását!

 

Kis István - kiemelt műszaki szaktanácsadó

 

A megújuló energiaforrások alkalmazása nem csupán egy példaértékű törekvés a fenntarthatóság melletti harcban.

Az alternatív energiák használatát a környezettudatos szemléletmód elterjedése mellett az egyre növekvő energiaárak kézenfekvő módon indokolják, ráadásul az energiát hasznosító napelemek és napkollektorok a tömegtermelésnek –és a pályázatoknak- köszönhetően mind szélesebb kör számára jelentenek elérhető árú beruházást.

 

 

A megújuló energiaforrások alkalmazása nem csupán egy példaértékű törekvés a fenntarthatóság melletti harcban. Az alternatív energiák használatát a környezettudatos szemléletmód elterjedése mellett az egyre növekvő energiaárak kézenfekvő módon indokolják, ráadásul az energiát hasznosító napelemek és napkollektorok a tömegtermelésnek –és a pályázatoknak- köszönhetően mind szélesebb kör számára jelentenek elérhető árú beruházást. A szolár rendszerek telepítésekor a megtérülési adatok jelentik a fő választási szempontot, azonban a megtérülési mutató az egyre növekvő energiaáraknak köszönhetően egyre inkább a napelem (és napkollektor) rendszerek használata mellett teszi le voksát.

Kérdés csak az, hogy milyen gyártót és milyen típust célszerű választani?

A debreceni Megújuló Energia Központ (MEAK) a gyakorlatban vizsgálta meg a különböző típusú napelemek működését. Az első vizsgálati periódus a 2011-es évre vonatkozott, melynek során amellett, hogy az egyes napelem típusok a hatásfokot tekintve kerültek összehasonlításra, a szolgáltató által felszerelt digitális fogyasztásmérő segítségével a fogyasztás mellett a visszatáplált energiamennyiség is mérésre került. Az analízis 7 különböző típusú napelemes mezőre terjedt ki, melyek teljesítménye 27,5kWp – azaz ekkora csúcsteljesítményre képes a rendszer 1000 W/m² nagyságú napsugárzás-intenzitás és 25˚C-os hőmérséklet esetén. A napelemes rendszer hálózatra táplálós formában került telepítésre, mellyel nincs szükség további akkumulátorokra a működéshez. A hálózatra táplálás minden napelem esetében egy 3800-as SMA inverter segítségével történik és a telepített PV-elemek egy része monokristályos, másik része polykristályos, ezen belül az egyes típusok gyártói is különböznek. A mezők déli tájolásúak és 45˚C-os dőlésszöggel kerültek telepítésre a raktárcsarnok tetőszerkezetére.

 

Név Névleges teljesítmény Modulok száma Típus Összteljesítmény
1 mező 250 Wp-os 16 db  monokristályos 4000 Wp
2 mező  240 Wp-os  16 db monokristályos 3840 Wp
3 mező  240 Wp-os  16 db  monokristályos 3840 Wp
4 mező  180 Wp-os  21 db  monokristályos 3780 Wp
5 mező  185 Wp-os  21 db  monokristályos 3885 Wp
6 mező  240 Wp-os  18 db  polykristályos 4320 Wp
7 mező  185 Wp-os  21 db  monokristályos 3885 Wp

1. táblázat: A telepített PV-elemek kiosztása

A táblázatban feltüntetett 1-es és 2-es mező monokristályos modulokból álló rendszere 2011. januárja óta üzemel és az egy éves vizsgált időszakban az 1. mező 433kWh-t, míg a 2. mező 412kWh-t termelt havi átlagos lebontásban (lsd. 1. ábra). Ugyanezt a vizsgálatot 5 hónapos intervallumra vetítve, a polykristályos és monokristályos napelemek hatásfokát analizálva az 1621kWh (polykristályos modulok) és 1629kWh (monokristályos modulok) mérési eredmények születtek (lsd. 2. ábra). A napelemek kiválasztásánál további fontos tényező a gyártó által vállalt teljesítmény-garancia, mely a tanulmányozott modulok esetében 25évet jelent. Sajnos a hazai piacon több olyan olcsónak vélt napelem van forgalomban, melynél a teljesítmény garancia ennél sokkal szűkebb időtartamra szól.


1. ábra: Napelemek termelése – 1 éves periódusban
Megjegyzés: a júniusi termelés visszaesés az esős nyári hónapoknak köszönhető.


2. ábra: Polykristályos és monokristályos napelemek termelése – 5 havi periódusban
Megjegyzés: Ezen rendszerek hatásfoka évről-évre javul, a fenti adatok a rendszer kezdeti teljesítményéről adnak tájékoztatást.

Az eddigi mérések alapján az került elsődlegesen megállapításra, hogy a MEAK által vizsgált napelemek között gyakorlati szempontok szerint jelentős különbség nem tapasztalható, viszont mindegyik napelem többet termel, mint a méretező szoftverekkel számolt elméleti mennyiség. A prognosztizálható energiamennyiség 35.500kWh értékre tehető, mely a jelenlegi villamos-energia árakat alapul véve mintegy évi 1.600.000 Ft megtakarítást eredményez évente a telepített rendszerrel.

 
 

A  debreceni Megújuló Energia Központ további vizsgálatokat folytat a napelemes rendszer működését illetően, melyek eredményeit széles körben –lakossági nyílt nap keretében- is publikálni fog.